Ingen vill bli skolpsykolog i Ingå och Sjundeå – nu delar kommunerna på tjänsten

Både Ingå och Sjundeå har förgäves letat efter intresserade skolpsykologer för sina svenskspråkiga elever. Nu går de och Lojo in för att dela tjänsten.

Ingå har i olika omgångar ledigförklarat tjänsten som skolpsykolog i kommunen men inte fått något napp. Sjundeå står nu inför samma situation. Där har den svenskspråkiga skolpsykologservicen köpts in av en extern serviceproducent. Avtalet går ut vid årsskiftet. Kommunen har konkurrensutsatt jobbet men inte fått några svar.

Sjundeå har en skolpsykolog för de finskspråkiga eleverna. Skolpsykologen kan inte ta hand om ytterligare kring 200 svenskspråkiga elever.

Därför föreslår bildningsdirektören att verksamheten görs i samarbete med Ingå och Lojo, som har samma problem som Sjundeå. Sjundeå och Ingå behöver en skolpsykolog två dagar i veckan medan Lojo har meddelat att man behöver en dag. Kostnaderna för den nya tjänsten fördelas så att Sjundeå och Ingå står för fyrtio procent var och Lojo stad för 20 procent.

Sjundeå har reserverat pengar för att köpa tjänsten i nästa års budget. Det nya arrangemanget blir inte dyrare för kommunen. Skolpsykologens uppgiftsrelaterade lön är 3 500 euro per månad.

Bildningsnämnden i Sjundeå behandlar ärendet vid sitt möte på torsdag.

Mer läsning