Ingen smitta på Raseborgs äldreboenden

Läget är lugnt inom äldreservicen. Vi har inte någon smitta på någon av våra boendeenheter, säger chefen för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola. Bild: Lina Enlund

Tack vare snabba beslut i coronakrisens inledningsfas har Raseborg lyckats skydda de seniorer som bor på samtliga äldreboenden i staden.

– Läget är lugnt inom äldreservicen. Vi har inte någon smitta på någon av våra boendeenheter, säger chefen för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola.

Man förbjöd omedelbart alla besök utifrån. Från och med morsdagen har staden dock kunnat ordna så att anhöriga kan besöka sina äldre på såväl stadens egna boendeenheter som på köptjänstenheterna.

– Alla boenden har fått instruktioner så att en träff är trygg och säker. På våra egna enheter har vi ordnat med ett plexiglas på ett bord mellan den boende och den anhöriga. Den respons jag fått är att folk har tyckt det varit okej och varit glada över den här möjligheten att besöka sina äldre, säger Kirsi Ala-Jaakkola.

Träffarna sker utomhus. Samma möjlighet finns på hälsocentralens bäddavdelning.

– Man kan gärna kontakta bäddavdelningen innan man avlägger besök där, uppmanar stadens överskötare Annika Rehn.

Mer läsning