"Ingen orsak att planera renovering av Hagahemmet"

Bild: Johanna Lemström

Stadsstyrelsen i Raseborg anser inte att det finns orsak att göra upp en renoveringsplan för Hagahemmet eller uppdatera befintliga tillbyggnadsplaner.

Det finns inte några grunder för att göra upp en renoveringsplan för äldreboendet Hagahemmet i Ekenäs eller att uppdatera de tillbyggnadsplaner som gjordes 2004. Det slog Raseborgs stadsstyrelse fast i går kväll.

Bakgrunden är ett invånarinitiativ som undertecknats av över 1 600 personer. Namninsamlingen pågick i april–maj i år. Kungstanken i invånarinitiativet var att renovera och bygga till det befintliga äldreboendet Hagahemmet. Man motiverade bland annat med att läget är idealiskt och att byggnaden är i tekniskt bra skick.

Staden har i stället planerat att bygga ett helt nytt boende vid Järnvägsgatan, men i väntan på det ville man hyra nybyggda vårdbyggnader i Gammelboda. De ägs av vårdjätten Esperi Care.

Krafterna bakom invånarinitiativet anser att Esperis utrymmen inte är helt lämpliga för äldreboende, man har bland annat pekat på korridorernas bredd. Dessa har dock granskats och godkänts av räddningsmyndigheter, konstateras i en utredning som gjorts.

Utredningen ges nu till stadsfullmäktige som stadsstyrelsens svar på invånarinitiativet.