Ingen motsätter sig sjövillor, det är platsen som är fel

De eventuella sjövillorna utanför Barckens udde i Ekenäs fortsätter att diskuteras. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

"Under mötet mellan föreningen och duon Palmroos/Fagerström blev det också klart att duon på ett mycket ytligt sätt känner till de lagar och bestämmelser som bör beaktas på den föreslagna byggplatsen."

I Västra Nyland (15.10) ingår en insändare av Mikael Palmroos, Patric Fagerström och Kaj Bergman. De skriver att de vid ett möte under våren träffat oss för att informera Föreningen Gamla stan i Ekenäs om planerna på Sjövillor vid Barckens udde.

Läs också initiativtagarnas insändare: Sjövillor är ett klimatsmart boende

Detta informella möte tillkom på föreningens initiativ, och föreningen ifrågasatte starkt valet av plats.

Mötet är helt ovidkommande för staden Raseborgs del. Enligt stadens förvaltningsstadga (paragraf 6) bör staden bereda viktiga ärenden på ett transparent sätt så att alla som berörs av beredningen får insyn och kan påverka beredningen. Detta har beredningen inför stadsstyrelsens möte den 13 september 2021 helt försummat.

Under mötet mellan föreningen och duon Palmroos/Fagerström blev det också klart att duon på ett mycket ytligt sätt känner till de lagar och bestämmelser som bör beaktas på den föreslagna byggplatsen. Staden måste däremot anses ha en helt överlägsen kunskap om alla de begränsningar som gäller eller kan gälla vid Barckens udde. Staden och de tre förslagsställarna är inte att betrakta som jämbördiga parter. Staden har därför ett speciellt ansvar att redovisa alla de omständigheter som påverkar eller kan komma att påverka avtalet om planeringstillstånd. Beredningen försummar detta och skjuter hela ansvaret på förslagsställarna.

Insändaren räknar upp alla de fördelar ett byggande på vattnet kan medföra. Dessa fördelar har ingen bestridit. Vi uttalade vårt stöd för idén som sådan, valet av plats motsatte vi oss, både då och nu. Vi meddelade redan då att föreningen avser anföra besvär över eventuella positiva beslut.

Bland de uppräknade fördelarna tål dock påståendet om 100 nya arbetstillfällen inte en närmare granskning. Kolla gärna andelen utländsk arbetskraft inom byggbranschen.

Som en ytterligare detalj som visar på den undermåliga beredningen kan vi nämna att den alternativa platsen Slakthusudden underkänns på grund av förekomsten av den skyddade växten Stjärnslinke. Samma växt har vid en inventering påträffats vid Barckens udde.

Christian Gröndahl ordförande Viveca Blomberg Stig Gustavson medlemmar Föreningen Gamla stan i Ekenäs