Ingen livlig debatt om höjda arvoden

Bild: VN-ARKIV

När Hangöfullmäktige behandlade de förtroendevaldas arvoden blev diskussionen inte lång.

Under tisdagens fullmäktigemöte tog ledamöterna ställning till huruvida Hangö stad skulle höja arvodena för förtroendevalda i staden. Den första som bad om ordet i fullmäktigesalen var Jorma Nousiainen (SDP).

– Jag anser att det här är fel tidpunkt att höja arvodena. Ifall det hade gjorts borde det redan ha gjorts under den förra fullmäktigeperioden. Jag föreslår att vi inte går in för det här förslaget, utan i stället lägger pengarna på kultur- och idrottsverksamheten, sade Nousiainen.

Han fick ändå inte understöd för sitt förslag, men Birgitta Gran (VF) ville ändå kommentera det.

– Jag var emot höjningen av arvoden senast. Men vi är ändå i bottnen när det gäller arvoden, och jag vet faktiskt inte när det skulle vara rätt tid att höja arvodena. Många av oss kommer att vela fortsätta med våra förtroendeuppdrag, och det handlar ju till en del om att bestämma om ens egna framtida arvoden, sade Gran.

– Men, det finns ändå enklare sätt att tjäna pengar än att jobba för staden. Och även om arvodena höjs är vi inte i toppen. Däremot ber jag Nousianen tänka på att hans förslag skulle föra mer pengar till sektorn som han jobbar inom.

– Jag jobbar faktiskt inom ungdomsverksamheten, svarade Nousiainen raskt, före Gran konstaterade att det ändå är en liknande sektor med överlappande verksamhet.

Lika höjning för alla

Rolf Nyström (Hangö 2016) lämnade i sin tur in ett motförslag till stadsstyrelsens. I förslaget som gruppen med Sannfinländarna, FKP och Hangö 2016 stod bakom skulle alla förtroendevaldas arvoden höjas med 25 procent.

Stefan Särs (Sannf) understödde förslaget, men fullmäktige valde att gå för stadsstyrelsens förslag med rösterna 23–8. De nya arvodena är kraft från och med den 1 januari 2019.

Fakta

Utdrag ur de nya arvodena

Fullmäktiges ordförandes årsarvode höjs från 900 euro till 1 500 euro.

Stadsstyrelsens ordförandes årsarvode höjs från 1 800 euro till 2 500 euro.

Nämndernas ordförandes årsarvode höjs från 900 euro till 1 000 euro.

Fullmäktiges och styrelsens mötesarvoden höjs från 60 euro till 70 euro. Nämndernas höjs från 42 till 57 euro