Ingen koordinering mellan bussar och tåg

Enligt nuvarande tidtabellschema i Raseborg kör 16 bussturer på vardagar från Ekenäs till Karis och endast två av dem koordinerar till tågen till Helsingfors och Åbo.

Sedan april är busstrafiken nästan helt utslagen i Raseborg liksom på många håll i landet. I Västnyland får många nu vara tacksamma för att busstrafiken återgått till det normala och många turer kör från Ekenäs, Karis och Pojo. Därtill fungerar även bussar för Bromarv och Hangö.

Bra att staden ändå höll i gång vissa bussturer inom Raseborg genom köptrafik. Från augusti behöver staden köpa endast ett mindre antal turer i linjetrafik medan bussbolagen kör de flesta enligt normal affärsverksamhet.

Det som både nu och tidigare starkt förvånat är den uteblivna koordineringen mellan bussarna och tågen vid Karis station. Det finns många kommuner i landet där det finns tågstationer. Den allmänna trenden är att både kommuner genom köptrafik och bussbolagen för sin egen trafik iakttar ett samspel mellan tåg och bussar. För passagerarna är en sådan harmonisering av stor betydelse. Det hör till den kollektiva trafikens grundpelare.

Enligt nuvarande tidtabellschema i Raseborg kör 16 bussturer på vardagar från Ekenäs till Karis och endast två av dem koordinerar till tågen till Helsingfors och Åbo. I returriktningen kör 14 bussar och tar vi femton minuter som mått efter tågens ankomst koordinerar endast fyra bussturer.

Från Karis till Pojo kör 13 bussar och av dem synkroniserar fem med ankommande tåg. Från Pojo till Karis är situationen betydligt värre och av elva avgångar från Pojo är endast en morgontur koordinerad till tågen.

Ampers bussbolag kör de flesta bussturerna och Bromarvs trafik och Pohjolan Liikenne ett mindre antal turer och alla dessa bolag har gemensamt att de totalt nonchalerar samordningen med tågens ankomst och avgång i Karis. Pohjolan Liikenne hör därtill till samma koncern som VR – statsägda VR-group. Hangö trafik kör endast en busstur från Ekenäs till Karis och den koordinerar med tågen till Helsingfors och Åbo.

En del bussar kommer endast fem minuter för sent till tågen och det visar bussbolagens avsaknad av samarbetsförmåga. I de få fall då bussarna fortsätter till Helsingfors ser då bolagen till att inte ta risken att någon passagerare byter till tåg och det kan ses som en motivering. Men det gäller endast i ett fåtal fall och den situationen gäller inte för ankommande tåg.

I de fall då staden köpt bussturer är det därtill helt omöjligt att förstå att staden inte brytt sig om att se till samordning med tågen.

Allt detta har pågått i många år och därför förefaller det som om någon förbättring inte är inom synhåll utan den uteblivna harmoniseringen ser ut att vara cementerad till förfång för stora mängder passagerare.

Bo Holmberg, Karis

Mer läsning