Ingen gratis skolskjuts från Barösund till Västankvarn

Hit vill de. I Västankvarns skola önskar vårdnadshavare till barn i området Barösund och Fagervik ska få gå och även beviljas kostnadsfri skolskjuts. Bild: Johanna Lemström

Bildningsnämnden i Ingå har sagt nej till en anhållan om gratis skolskjuts för barn i Fagervik och Barösund som vill gå i Västankvarn skola i stället för Kyrkfjärdens skola.

Vårdnadshavare i Barösund och Fagervik som önskar att deras barn ska gå i Västankvarn skola hade genom ett medborgarinitiativ anhållit om gratis skolskjuts.

De fick back på sin anhållan i onsdags då bildningsnämnden möttes.

Anledningen är att elever från Barösund och Fagervik har Kyrkfjärdens skola som sin närskola ända sedan Barösunds skola stängdes 2009.

Helt ny rutt

Ingåelever som beviljats skoldistriktsbyte kan beviljas kostnadsfria skolskjutsar om det finns en rutt sedan tidigare som de kan använda.

I det här fallet handlar det om att skapa en ny skolskjutsrutt och det skulle kosta kommunen minst 120 euro per dag eller 22 800 euro per skolår, framgår det ur beredningen.

Lars Lindholm (SFP) förslog att bildningsnämnden skulle remittera ärendet för en grundlig utredning om kostnader och möjlighet till samordning med nuvarande skjutsar, samt granska om eleverna ryms i Västankvarns skola. Lindholms förslag fick inget stöd av de andra i nämnden.

En av dem som undertecknat medborgarinitiativet är Margita Björklöf och hon är besviken över att ärendet klubbades igenom utan desto mera diskussion.

– Mina äldre barn, och jag själv med, har gått i Barösunds skola och därför hade jag gärna sett att min yngsta som börjar förskolan i höst också hade fått gå i en liten skola.

I kilometrar mätt från Barösund är det inte ens stor skillnad mellan Kyrkfjärdens skola och Västankvarns skola, påpekar hon:

– Det är bara 1,2 kilometer längre väg till Västankvarn. Men nog förstår jag de ekonomiska aspekterna.