"Ingen gör något allena"

Nästan. Jarl Boström har sagt att han inte går i pension förrän Ingå har fått en rondell, eftersom varje by med självaktning har en sådan. – Men det blev inte så, vi har ingen rondell, säger han. Bild: Mira Strandberg

Måndag är Jarl Boströms sista dag som kommundirektör för Ingå. Därmed slutar en nästan trettioårig era, en tid som Boström själv måste få lite avstånd till för att kunna utvärdera.

Det är tomt i bokhyllan bakom det som varit Jarl Boströms skrivbord i Ingå kommungård i närmare trettio år. De gapande hyllorna är resultatet av ett veckosluts arbete med att röja, sortera och tömma.

– Jag borde ha haft Museiverket med mig när jag röjde, där fanns så gammalt material. Det kom fram många minnen, säger han.

Ett talande fynd han gjorde var en text där Gretel Johansson, tidigare kommundirektör i Pojo, skrev om vikten av att de västnyländska kommunerna samarbetar för att utveckla kollektivtrafiken i regionen för att den inte ska dö ut.

– Vi pratar i precis samma termer i dag, och så är det med mycket i kommunen. Så när någon kommer med något som de tycker är en jättefin ny idé sitter en gammal stofil som jag där och tänker "det där har vi testat tre gånger redan".

För Boström har det ändå under åren varit viktigast att inte stagnera utan att ständigt gå vidare och blicka framåt.

– Ingenting får stanna upp utan allt ska utvecklas vidare hela tiden. Man kan inte stanna i det gamla, man måste ha rätt inställning och se framåt hela tiden, säger han.

Behöver bli som i Asterix

Att han skulle bli kommunalare var inget han aktivt hade planerat. Men när han väl slagit in på banan har han inte sett någon orsak att byta jobb heller. För det kommunala arbetet är viktigt.

– Det är ett arbete där det går att påverka och få saker och ting att förändras. Det är en viktig funktion, även om många har börjat ta det kommunala för givet.

Till avigsidorna hör följderna av vårt demokratiska system, som gör att många viljor ska vara med och bestämma. Det gör beslutsfattandet styvt, och vetskapen att det ofta går tjugo år mellan första gången en idé läggs fram till att den blir verklighet kan vara frustrerande.

– Du har inga aktieägare som säger att du ska tillverka lakritsstänger. Här har du 5 000 arbetsgivare och en del av dem tycker att du ska göra lakrits medan andra tycker att du ska göra surbröd.

Det väsentliga i kommunen är ändå arbetet för det gemensamma bästa, att man tillsammans sköter om angelägenheter som gäller alla. Oenigheter hör till, men syftet ska ändå överbrygga meningsskiljaktigheterna.

– Det är lite som den lilla Asterixbyn: man kan slåss och kivas mellan varven men i slutändan är man ändå tillsammans.

Jobbar vidare trots pension

Några diskussioner om sina största bedrifter under karriären vill Jarl Boström inte höra talas om.

– Jag tycker inte om ordet jag. Ingen gör något allena, utan sättet att lyckas är att jobba i team. Och det vill jag att Ingåborna ska veta: de har en superpersonal här.

– Om man tänker vilken organisation vi har och vad som åstadkoms så är det fantastiskt.

Men visst finns det saker han minns med stolthet. En sådan är biblioteket i dag, en annan är kommunens förvaltning.

– Vi har ingen orsak att skämmas där. På it-sidan har vi redan länge varit föregångare och i dag har vi papperslösa möten. Om ett år kanske det går att ha digitala möten och digitala underskrifter, säger han.

Enligt Jarl Boström står kommunerna inför den största omvälvningen sedan grundskolreformen och folkhälsoarbetet gjorde betydande förändringar i den kommunala sektorn. Och det beror just på digitaliseringen och allt den för med sig.

– Och det sker oberoende av vad som händer med social- och hälsovårdsreformen. Digitaliseringen har gjort att du kan sköta allt över nätet. Det märks här i kommungården också. Arbetsuppgifterna har förändrats radikalt och även själva kommungården är helt annorlunda än förr.

Nostalgi hemfaller Boström inte åt – än.

– Jag tror att jag måste syssla med något annat en tid för att se vad det är jag saknar. Men arbetskamraterna hör till det som jag kommer att sakna.

Nästa vecka är det semester som gäller för Jarl Boström, och i slutet av juni går han officiellt i pension. Men någon särdeles maklig pensionstillvaro verkar inte hägra, Boström kommer knappast att sluta jobba.

- Nej tusan. Det finns nog det ena och det andra att göra.

Mer läsning