Ingen dramatik i budgetförhandlingen - men skattehöjningen svider

Bensträckare. Kyrkslätts fullmäktige pausar under budgetbehandlingen. Bild: Paavo Rantalainen

Kyrkslätt nästa års budget godkändes i fullmäktige på lördagen smidigt utan omröstningar.

Den överenskommelse som förhandlades i november höll och man behövde inte rösta om en enda fråga. Ingen hade ens någon önskemålskläm att framföra. Bara en liten förändring gjordes i budgeten och det i textdelen. Ulla Seppälä (Saml.) föreslog att man gör en plan för hur kommunens budget fås i balans och att planen behandlas i fullmäktigen före nästa års semestrar. Förslaget godkändes.

I gruppanförandena påpekade man att framtiden för med sig stora utmaningar, speciellt med tanke på de enorma skolinvesteringarna.

Skattehöjning sved

Den största stötestenen i budgetbehandlingen kom för ungefär en månad sedan då fullmäktige helt oväntat beslöt höja skattesatsen till 19,75. Samlingspartiets grupp har ännu inte kommit över sin besvikelse och ansåg att beslutet är ansvarslöst.

Kyrkslätt nästa års budget visar ett knappt överskott. Kommundirektörens ursprungliga budgetförslag låg cirka två miljoner euro på minus men med skattehöjningen fick man den på plus.

Fullmäktige godkände tillfälliga ökningar för i år på ungefär 5,4 miljoner euro. De tillfälliga anslagen är främst från grundtrygghets och kommunaltekniska sektorn.

Kyrkslätts ekonomichef Juha Hörkkö beräknade i fullmäktige att kommunens bokslut för året är ungefär 5,9 miljoner euro på minus.

Mer läsning