Ingen dispens för vargjakt i Raseborg och Ingå

Bild: Mostphotos

Finlands viltcentral har fattat ett nekande beslut angående dispensansökan om jakt på två vargar.

Ansökan gällde ett vargpars revir i Raseborgs södra delar och Ingås västra delar i Nyland.

Vargreviret finns på ett område som är relativt tätt bebodd landsbygd. Vargarna har vistats på gårdsplaner och gårdsbesöken har ökat. Vargarna har i början av mars dödat en hund i Snappertuna och tidigare på sommaren 2016 har de vid två olika tillfällen dödat får.

Då myndigheterna prövade dispensen beaktade man de uppgifter som finns tillgängliga om situationen på området och uppgifter som viltcentralen fått om vargarnas dödlighet. I nuläget fattades det ännu ett nekande beslut.