Ingen bilbana på åker i Pojo

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har avslagit en ansökan om tillstånd att få övningsköra på en åker i Elimo i Pojo. Det krävs miljötillstånd för sådan verksamhet.

En ansökan om tillstånd enligt terrängtrafiklagen lämnades in till miljöbyrån i april i fjol. Ansökan lämnades in till miljöbyrån efter uppmaning av miljöinspektören. Ansökan gäller övningskörning med bil i terrängen på en åker i Elimo, Pojo.

Efter att ansökan inkommit konstaterade man att det krävs miljötillstånd för en motorsportbana som är utomhus. Verksamhetsidkaren informerades i oktober om att det krävs miljötillstånd – i stället för tillstånd enligt terrängtrafiklagen – för verksamheten och gavs tillfälle att återta sin ansökan. Ansökan har inte återtagits.

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om tillstånd enligt terrängtrafiklagen eftersom det krävs miljötillstånd för sådan verksamhet som kan utsätta omgivningen för oskäligt besvär.

Mer läsning