Ingen av de skadade i tågolyckan i Skogby yrkar på straff

Olyckan skedde vid en obevakad plankorsning i Skogby i Raseborg. Bild: Lina Enlund

Polisens förundersökning av plankorsningsolyckan i Raseborg där tre beväringar dog är klar och har skickats till åklagaren för åtalsprövning.

Den 26 oktober i fjol krockade en militär lastbil från Nylands brigad i Raseborg med en rälsbuss vid en obevakad plankorsning i Skogby i Raseborg. Tre beväringar som befann sig på lastbilens flak dog och fyra andra skadades. En civil person som befann sig på tåget avled också.

Polisen har undersökt fallet som äventyrande av trafiksäkerheten samt som tre fall av dödsvållande och fyra fall av vållande av skada. De fyra skadade beväringarna har inte yrkat på straff för föraren varmed åtal i det fallet inte torde bli aktuellt.

Den fjärde avlidna dog av en sjukdomsattack som enligt en rättsmedicinsk undersökning inte kunde kopplas till olyckan.

Olycksutredningscentralens rapport om olyckan blev färdig och offentliggjordes den 7 juni i år.