Ingåstrandbyggandet driver bort båtförvaringen – ny förvaringsplats utreds

Björkudden och sandplanen intill Gammelgården i Ingå utreds som alternativ för vinterförvar av båtar i vinter.

Alternativa placeringar av vinterförvaringen av båtar behövs eftersom byggandet av gator på det nya detaljplaneområdet Ingåstrand ska börja tidigt på våren 2020. Det nuvarande området för båtförvaring kan därför inte användas i vinter.

Det finns ett reservområde för båtförvaringen i den nya detaljplanen för småbåtshamnen men området är uthyrt till årsskiftet. Därför måste kommunen nu hitta andra möjliga platser för båtförvaring.

De alternativ som kommunen utreder är en del av sandplanen intill Gammelgården och parkeringen eller gräsområdet vid Björkuddens badstrand. Andra alternativ är att kommunen hittar en lämplig åker som kommunen äger och som inte används för odling eller att kommunen hyr ett område av en privat markägare.

Mer läsning