Ingåstrand är värt två miljoner

Området för det nya Ingåstrand har värderats till två miljoner. Försäljningspriset täcker inte kommunens kostnader för infrastrukturen till området.

Ingå kommun har fastställt marknadsvärdet på det markområde där Ingåstrand ska byggas. Fyra oberoende, professionella värderare anlitades för prissättningen. Vid fastställandet av marknadsvärdet utgic...