Ingåstrand aktiverade ortsborna

Intresserade. Ett femtiotal Ingåbor deltog i promenaden som ordnades på det nya planläggningsområdet Ingåstrand. Bild: Mira Strandberg

Hur parkeringen i kommuncentrum ska lösas var ett av de största diskussionsämnena under planeringsträffen för Ingåstrand i tisdags.

Intresset för planläggningspromenaden på Ingåstrands område överraskade arrangörerna så till den grad att deltagarna till kaffet fick nöja sig med en halv bulle per man. Ett åttiotal personer slöt upp för att ge sina synpunkter på planeringen. Kvällen utformades som en promenad, där deltagarna i grupper skulle fylla i sina åsikter på fyra kontrollpunkter. Frågorna gällde områdets framtida struktur, service och boende.

Vandring. Under planläggningspromenaden gick deltagarna runt det nya planområdet. Bild: Mira Strandberg

En återkommande fråga under kvällen var parkeringslösningarna i kommuncentrum. De flesta ansåg att parkeringen ska bort från torget och att båtfolket kunde få långtidsparkering lite längre bort. Men det fanns också starka åsikter för en parkeringsplats närmare hamnen.

Var torget ska placeras var en annan fråga, och där tyckte många att det ska vara så nära havet som möjligt.

– Gärna så att fiskare kan sälja fisk direkt från båten, sade en av deltagarna.

Som på järnvägstorget

Passade på. Carola Charpentier och Loa Droz passade på att ställa frågor om Ingåstrand till planeraren Staffan Lodenius från arkitektbyrå A-Konsult. Bild: Mira Strandberg

När det gäller boendet var de flesta eniga om att Ingåstrand inte lämpar sig för höghus – eller i så fall högst två-tre våningar höga. Alla andra typer av hus tyckte de flesta skulle passa.

– Men inte fritidsbostäder! Då är ingen här på vintern och det blir helt dött, sade Loa Droz.

Tennisplanerna och ishockeyrinken ville deltagarna absolut ha kvar någonstans i kommuncentrum.

– Rinken kunde vara på torget, då skulle det bli som järnvägstorget i Helsingfors, sade Veronica Sandström.

Placeringen av sopstationen var en annan fråga som väckte diskussion. En del tyckte att det räcker med en sopstation som då kunde ligga lite avsides, medan andra tyckte att det måste finnas en på båda sidorna om ån.

Naturen är central

På en av kontrollerna tillfrågades deltagarna om vilken slags service de önskar på området. Inkvartering, uthyrning av sup-bräden, cyklar och dylikt, och badstrand hörde till det som folk önskade sig.

– Men något fågeltorn behöver vi inte här, det finns redan i Kopparnäs, sade Carola Charpentier.

Alla grupper var också eniga om att strandremsan är mycket viktig och måste bevaras i kommunens ägo så att alla har tillträde till den.

– En strandpromenad är ett absolut måste, om det sedan är på spångar eller en ordentlig promenadväg, formulerade en av grupperna sitt svar på frågan.

Gruppernas betoning av stranden och naturvärden på området korrelerar väl med det som finländare i allmänhet värdesätter på sina bostadsorter. I europeiska jämförelser är naturvärdena mycket viktiga då man i Finland frågar efter vilka faktorer som gör att man trivs på sin hemort.

– Det spelar ingen roll om det är urskog eller byggd miljö som parker – naturen är helt dominerande i Finland när det gäller trivsel på bostadsorter, sade Harri Tuomaala, som är vd för Finlands Bostadsmässa, en av parterna i Ingåstrandprojektet.

Imponerad. Vd:n för Finlands Bostadsmässa Harri Tuomaala var mycket imponerade över uppslutningen under planläggningskvällen och över folks kunskap och insikter om området. Bild: Mira Strandberg

– Genom Ingåstrand kan vi lära oss mycket om hur man kan skapa områden som folk trivs på och som hela kommunen kan ha nytta av. Genom samarbetet här kan vi skapa något som inte skulle bli av om det bara var kommunen ensam som skötte planläggningen.

Nöjda deltagare

Efter tillställningen var arrangörerna mer än nöjda med kvällen.

– Det är inte alls vanligt i Finland att det kommer så här mycket människor med då man ordnar sådana här tillställningar. Jag har fört väldigt många intressanta diskussioner i dag, folk är verkligt aktiva och har kommit med väldigt realistiska åsikter, sade Tuomaala.

Också deltagarna verkade nöjda med tillställningen.

– Det är roligt att det ordnas på det här sättet så att den breda allmänheten får säga sin åsikt. Oftast får man veta om saker först när grävmaskinen kommer, och då är det för sent att reagera. Det är väldigt bra det här, sade Åke Grönqvist, som varit Ingåbo sedan 1950-talet.

Mer läsning