Ingås skolor måste spara in 4,5 årsverken – försöker undvika uppsägningar

Bild:

Sparbehovet inom Ingås undervisningssektor har specificerats. Kommunen hoppas lösa personalminskningen genom frivilliga arrangemang.

Pensioneringar och övergång till arbete på deltid är utvägar som Ingå kommun hoppas ska lösa behovet av minskad personal i skolorna. På grund av att antalet elever sjunker med 40 elever nästa läsår minskar också behovet av lärare och skolgångshandledare.

Elevantalet minskar i så gott som alla skolor. Nedan listas elevmängderna för år 2019, 2020 och 2020 så som de presenterats i bildningssektorns budgetförslag för nästa år.

Kyrkfjärdens skola 136 – 133 – 136

Degerby skola 70 – 68 – 68

Västankvarns skola 21 – 20 – 9

Merituulen koulu 159 – 164 – 160

Samarbetsförhandlingarna i Ingå kommun slutfördes i onsdags. Under förhandlingarna har behovet av personalminskning slagits fast till 4.55 årsverken. Utgångsläget var högst sex årsverken.

– Det här är en minskning som måste göras uttryckligen för att barnantalet minskar. Det är inte en regelrätt sparåtgärd, utan vi anpassar personalen enligt behovet, säger kommundirektör Robert Nyman.

Personalminskningen kommer att riktas till de skolor där barnantalet minskar mest men kommer att beröra båda språkgrupperna, säger Nyman.

Först efter att kommunen kartlagt möjligheterna att minska personalen genom frivilliga arrangemang blir det klart om någon också måste sägas upp. Kommunstyrelsen ska behandla ärendet på måndag och därefter börjar det praktiska arbetet.

– Bildningsdirektören kommer att gå igenom situationen med rektorerna för att hitta möjliga lösningar, säger Nyman.

– Vi strävar efter att bli klara med det så fort som möjligt. Det ligger inte i någons intresse att det drar ut på tiden.