Ingås och Västnylands chans

Vi lever ännu i högsommartider i Finland, och flera av oss får ännu njuta av välförtjänta semesterdagar. Coronakrisen har påverkat vår vardag och i höst får vi se hur epidemisituationen utvecklas. Frågetecknen är många och ingen vet hur det går. Det gäller att ta en dag i sänder.

I kommunerna har coronaepidemin också ställt till problem. Personligen har jag funderat på vad det här kommer att betyda för Ingå och Västnyland. Innan Coronakrisens utbrott kämpade vi med sjunkande b...