Ingås nyaste våtmark främjar artrikedomen – denna sällsynta gäst kan tänkas landa här

Effektivt. WWF:s naturskyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola säger att den 1,6 hektar stora våtmarken effektivt kommer att binda näringsämnen från 250 hektar av Ingå ås avrinningsområde ovanför våtmarken. Bild: Lina Enlund

Ingås nyaste våtmark ska på sikt främja artrikedomen och naturens mångfald på området. Insekterna kan tänkas locka också arter som annars är ovanliga hos oss.

Vid Söderlandsvägen i Ingå anläggs en våtmark på Västankvarn gårds marker. Våtmarken är en del av naturfonden WWF:s projekt Vattenskydd 4K som strävar efter att minska mängden näringsämnen som rinner...