Ingås nya skola kostar 8 miljoner – har plats för 200 elever men ingen gymnastiksal

Nytt förslag. Den gamla skolan ska öppnas för nya verksamheter, bland annat föreningsverksamhet och medborgarinstitutet. Bild: Lina Enlund

200 elever ska få plats i Kyrkfjärdens nya skola i Ingå, men kommunen vill ändra på byggplanerna. Förslaget är att gymnastiksalen slopas och den gamla skolan bevaras bland annat för skolgymnastiken. Dessutom kan byggnaden användas av MBI, föreningar och ungdomsverkstaden när eleverna flyttar ut.

Genom en komprimering av byggvolymen beräknar kommunen att spara 1,35 miljoner euro. Gymnastikundervisningen ska fortsättningsvis ordnas i den nuvarande byggnaden, eftersom beredningen utgår ifrån att en stor del av den gamla byggnaden kan bevaras och användas för olika ändamål.

Också övriga lokaler har komprimerats med 500–600 kvadratmeter men i stället har man planerat in ett nytt centralkök som ska kunna tillreda all kommunal mat i Ingå. Genom att bygga ett nytt produktionskök i samband med skolbygget förbereder sig kommunen på att köket i Ingahemmet inom snar framtid behöver en renovering. På sikt är det inte heller ändamålsenligt att produktionsköket ligger långt utanför centrum i en byggnad med osäker framtid

Den totala våningsytan på det nu föreslagna nybygget är mellan 3 100 och 3 300 kvadratmeter. Det beräknas kosta drygt åtta miljoner euro.

Leder till servicerockad

Tjänstemännen föreslår i det här skedet att den nuvarande skolbyggnaden bevaras och används för flera ändamål – till exempel medborgarinstitutet, föreningar och ungdomsverksstaden. Ungdomsgården Unccan kunde enligt förslaget flytta till den så kallade Läkargården och Unccans nuvarande lokaler kunde göras om till ett kommunalt gym. Gymmet skulle ersätta gymmet i Ingahemmet. Genom att placera gymmet i hälsovårdscentralens källare möjliggörs synergier med bland annat fysioterapin. De här förändringarna skulle göra det möjligt att vid behov tömma Ingahemmet på all kommunal verksamhet. Det beslutet kan ändå fattas först då den nya skolan och centralköket blivit klart.

Ärendet behandlas i kommunstyrelsen på måndag.

Mer läsning