Ingås nya sjösättningsramp har ritats klart – nu ska jobbet upphandlas

Den nya sjösättningsrampen som ska byggas väster om Ingå å i Ingå småbåtshamn kan nu konkurrensutsättas.

Nödvändiga planer och ritningar har utarbetats av en ingenjörsbyrå. Konkurrensutsättningen ska behandlas av kommunstyrelsen, eftersom upphandlingen överstiger 300 000 euro.

Ingå kommun har reserverat 400 000 euro för rampen i sin budget för i år. Flyttningen av rampen till västra sidan om ån är nödvändig för den fortsatta utvecklingen av Ingåstrand-området.

Mer läsning