Ingås nya direktör ska ha vision

Bild: Lina Enlund

Ingås kommundirektör Jarl Boström går i pension i sommar. Processen att välja en efterträdare inleds genast.

– Processen att söka en ny kommundirektör måste påbörjas ganska snabbt. Även om det nu kan kännas att det är gott om tid är det många olika skeden då man söker en ny kommundirektör, säger Henrik Wickström (SFP), kommunstyrelseordförande i Ingå.

I går kväll förde fullmäktiges gruppordföranden och presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen en första diskussion om hur man ska gå tillväga.

– Mitt förslag är att påbörja rekryteringen i december och fatta beslut om ny direktör på våren.

Wickström ser det som viktigt att den nya direktören har god kommunikation med sin personal och utåt, och är redo att måla upp framtidsbilder för Ingå.

– En visionär som har fötterna stadigt på jorden och förstår att det är viktigt att hålla ekonomin i skick.

Kunskap och idéer

– Det kom som en överraskning för mig att han slutar, och min första tanke var: "Vad ska vi göra nu, han har ju varit så länge"? Men samtidigt är det en ny möjlighet, säger Sari Wilhola (Saml).

Enligt henne behöver Ingå en dynamisk ledare som kan bidra till att profilera Ingå som en attraktiv kommun för att locka nya invånare.

– Vi har stora utmaningar framför oss men samtidigt har vi många positiva projekt på gång, som till exempel Ingåstrand. Vi behöver en kunnig direktör med nya idéer och samarbetsförmåga.

Hoppas på kvinna

Också De grönas Elina Hatakka betonar vikten av att efterträdaren har nya idéer.

– Det skulle vara roligt att rekrytera en kvinna, eftersom Ingå aldrig har haft en kvinnlig kommundirektör. Men det är klart att det är kompetensen som ska avgöra, säger hon.

Den blivande direktören ska enligt Hatakka vara helt tvåspråkig, ha goda kontakter och gärna erfarenhet av många olika sektorer. Ekonomin är en viktig faktor som den nya direktören bör ha koll på, men inte det enda kravet.

– Direktören ska gärna arbeta för öppenhet.

Soile Gustafsson (SDP) betonar vikten av rätt utbildning och erfarenhet.

– Vi har stora förändringar framför oss, så vi hoppas på en direktör med tillräcklig kompetens att hantera alla reformer, säger hon.

Omorganisering kan bli aktuellt

Att Ingå ska förbli en självständig kommun verkar vara självskrivet för de förtroendevalda, men hur arbetet i kommunen ska organiseras i framtiden kan eventuellt diskuteras.

– Då den nya kommunallagen bereddes tog vi i princip ställning för att fortsätta enligt den nuvarande modellen men nu då det här kom så snabbt på kommer vi säkert att föra diskussioner om hur kommunen ska organiseras, säger Wilhola.

– Efter att social- och hälsovårdsreformen trätt i kraft kan det hända att vi får fundera om hur vi fördelar arbetet inom kommunen men det är svårt att ta ställning till det då man inte vet hur det blir, säger Hatakka.

Mer läsning