Ingås kyrka ska vara kronan i byn

Det finns värden man inte kan mäta i pengar, och vårt gemensamma kulturlandskap hör till dem.

Detaljplanen för Ingå centrum tillåter endast byggande av hus på högst 3,5 våningar. Detta till trots har kommunens byggnads- och miljönämnd den 24 april gett lov att uppföra ett femvåningshus i närheten av församlingshemmet. Att man valde att avvika från detaljplanen motiverar man med att huset är avsett för serviceboende och att det är så pass dyrt att förse huset med hiss att det krävs minst fem våningar för att investeringen skall löna sig.

Jag anmälde avvikande åsikt. Det finns värden man inte kan mäta i pengar, och vårt gemensamma kulturlandskap hör till dem. Ingå medeltida kyrka är en av Finlands vackraste, och vid byggande i närheten av den måste man gå varsamt fram. Vi inom De gröna i Ingå motsätter oss inte byggandet av ett servicehem, men vi motsätter oss ett femvåningshus på denna tomt.

De som beviljar bygglov har mycket att stå i och även stor makt, och de inser kanske inte alltid maktens betydelse och dess konsekvenser. För decennier sedan uppfördes en synnerligen ful byggnad mitt i byn, och någon hade beviljat lov också för den. Man byggde i enlighet med tidens ideal: en fyrkantig låda.

Finns det någon som anser att köpcentret mitt emot kyrkan är vackert, eller att den till sin byggnadsstil skulle lämpa sig i närheten av den 700 år gamla kyrkan? Tack och lov är den fula lådan ett hus i endast ett plan, och därmed stjäl den inte utsikten från kyrkan.

Detta är dock vad det nya flervåningshuset skulle komma att göra. När man närmar sig kyrkbyn från stamvägen kommer huset att stå i vägen för den gamla kyrkan. Detta vill inte vi inom De gröna i Ingå. Vi vill att kyrkan fortsättningsvis har sin centrala status som kronan i kyrkbyn.

Bygglov för att bygga ett femvåningshus har beviljats. Om huset byggs i sin fulla skala måste man ta stor hänsyn till byggnadsstilen. Man måste bygga så tidlöst som möjligt, utan att surfa på tidens trender. Det som är trendigt i dag åldras ohjälpligen med fart. Detta vittnar lådan mittemot kyrkan om.

En bra lösning vore att bygga ett flervåningshus i trä. Att bygga i trä är att stävja klimatförändringen, och som material är trä tidlöst.

Elina Hatakka ordförande för De grönas i Ingås fullmäktigegrupp