Ingås ekonomi i skick i fjol

Ingås bokslut visar ett överskott på drygt 810 000 euro för i fjol. Revisionsnämnden i Ingå godkände och undertecknade bokslutet den 10 maj.

Nu på måndag kommer revisionsberättelsen och det fastställda bokslutet till kommunfullmäktige för kännedom. Ingås bokslut visar ett imponerande överskott på 810 545 euro. Anledningen till det goda resultatet stavas mer skatteintäkter och mer försäljningsvinster än man hade budgeterat för.

– Försäljningsvinsterna från råmarks- och tomtförsäljningar var 750 000 euro, vilket var 350 000 mer än budgeterat. Dessutom överskred skatteintäkterna budget, det gäller både kommunal- och samfundskatterna. Vi fick in 660 000 euro mer än budgeterat, säger ekonomichef Charlotta Lindvall.

De totala skatteintäkterna var 26,4 miljoner euro. Som grädde på moset hölls driftsekonomin i styr. Man uppnådde 99,7 procent i förhållande till budgeten.

– En del enheter överskred sina budgeter, medan andra gick under. Men sammantaget hölls driften alltså inom budget.

Tufft år i år

Också 2014 var ett bra år; kommunens ekonomiska resultat visade då ett överskott på 735 000 euro. Men nu ser det ut att gå åt andra hållet:

– Prognosen hittills i år visar på ett minus på 300 000 euro, säger Lindvall.

Så nu gäller det för alla enheter att hålla en god budgetdisciplin och tidigt identifiera då något skenar i väg.

– Vi är nöjda med bokslutet för i fjol, men vi kan bli bättre på att omdisponera medel om man ser att någon enhet inte ser ut att hålla budget medan andra ligger under.

Mer läsning