Ingås bokslut visar på rejält överskott

Kommundirektör Jarl Boström är nöjd över kommunens goda bokslut för fjolåret. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Ingå kommuns bokslut för 2015 blev klart förra veckan och det visar på ett överskott på drygt 810 000 euro. Kommunstyrelsen behandlar bokslutet på sitt möte i kväll.

Kommundirektör Jarl Boström säger att det är flera faktorer som bidrar till det positiva resultatet.

– Vi fick mera skatteintäkter än vi budgeterat för, budgeten höll relativt bra och dessutom fick vi en del inkomster från försäljning av olika fastigheter.

Mest pengar från fastighetsförsäljningar gav försäljningen av det 144 hektar stora rekreationsområdet Warger till Helsingfors scouters understödsförening.

Wargeraffären gav Ingå kommun 470 000 euro och tillsammans med intäkter från försäljningen av Sonasund och Svenvikens båthamnar kunde kommunen, bland annat, delvis finansiera anskaffning av råmark.

Mer skatteintäkter än budgeterat

På skattesidan noteras 500 000 euro mer i inkomstskatter än kommunen hade budgeterat för samt 180 000 euro mer i samfundsskatt. Fastighetsskatter fick kommunen 30 000 euro mindre än man räknat med.

Summa summarum innebär överskottet på drygt 810 000 euro att kommunens kumulativa överskott ökade till drygt 6,9 miljoner euro eller 1 247 euro per invånare.

Ingå kommuns lånebörda minskade också litet – från 3 172 till 3 167 euro per invånare.

Utmaningar väntar

Trots att allt det här ser bra ut konstaterar kommundirektören att Ingå står inför stora utmaningar.

– Utformandet av framtidens kommun kommer att vara en utmaning.

Att man i fjol fick kommunens strategi för åren 2016–2020 klar och godkänd var viktigt eftersom den nya kommunallagen som träder i kraft den 1 juli 2017 bestämmer att allt beslutsfattande skall bygga på kommunens godkända strategi.

– Utmanande är också viktiga investeringar som vi har på kommande. Kyrkfjärdens skola finns med där och därtill behöver vi ett nytt vattentag, säger Boström.

Mer läsning