Ingåport växer – här är företaget som ska ställa i gång med båtvisningar

Torleif Theman, vd för båtföretaget Marinew, ser fram emot nya ändamålsenliga lokaler för företaget på Ingåportområdet. Bild: Lina Enlund

Följande företag som etablerar sig på företagsområdet Ingåport har redan påbörjat markarbetena. Om ett år ska här finnas en utställningshall för båtar.

Företaget Rotor Properties har fått bygglov för en hall på Ingåportområdet intill stamväg 51. Hit är det meningen att företaget Marinew ska flytta nästa höst. – Det är vårt andra företag och det föret...