Ingåpolitiker deltar i klimatkonferens i Bryssel

Ingås kommunstyrelseordförande, Henrik Wickström (SFP), har blivit bjuden att delta i ett klimatmöte vars syfte är att hitta konkreta förslag på hur klimatförändringen kan motarbetas på lokal och regional nivå i alla EU-länder.

Till mötet kallas 30 unga politiker mellan 18 och 40 från EU-länderna. Mötet äger rum i Bryssel i början av december och ordnas av Europas regionkommitté.

Mötet ordnas för att på europeisk nivå diskutera hur kommuner, städer och länder kunde leva upp till de klimatmål som EU:s nyutnämnda kommissionsordförande, Ursula von der Leyen har ställt. Under mötet kommer man framför allt att diskutera hur förnybara energiformer kan användas på lokalnivå och hur man kan minska på utsläppen från trafiken.

– Jag är tacksam för möjligheten att delta i mötet. Klimatförändringen är ett av de största globala hoten och det måste även bekämpas lokal och regionalnivå. Jag ser verkligen framemot de diskussioner vi kommer att föra, säger Wickström.

Mer läsning