Ingahemmet har varit allt från åldringshem till konditionssal – men byggnaden har inget värde

Värdelöst. Fastigheten Ingahemmet har inget värde på marknaden, anser förmedlare. Bild: Benjamin Lundin

Ingahemmet är värt noll euro. Det har en fastighetsförmedlare slagit fast förra veckan. Värderingen baserar sig på en kalkyl om hur lönsamt det är att driva verksamhet i byggnaden.

Värderingen av Ingahemmet har gjorts av en utomstående konsult och beaktar bland annat reparationsskuld, kostnader för att upprätthålla huset och den teoretiska nivån på hyresintäkter för fastigheten.

Enligt den kalkylen är byggnaden värd noll euro.

– Det är en liten kalldusch för oss. Det visar att vi måste göra något, säger kommundirektör Robert Nyman.

– Men jag var förberedd på det här. Om man försökt sälja huset flera gånger och inte fått någon som helst gensvar så säger det redan något.

I praktiken har värderingen mest konsekvenser för kommunens bokslut.

– Tanken är att vi nu skriver ner värdet så att byggnaden inte blir en belastning för oss i framtiden, vad vi än gör med den, säger Ingås tekniska chef Peter Bergman.

Kostar 150 000 årligen

Ingahemmets balansvärde har hittills legat på drygt 518 000 euro. Eftersom byggnaden nu har ansetts ha ett värde på noll euro måste också värdet i bokslutet ändras. En nedskrivning påverkar Ingå kommuns resultat negativt nu men lättar beslut om byggnaden i framtiden.

– Om vi i framtiden river en del av byggnaden behöver bara betala rivningskostnaderna på ungefär en halv miljon euro men då behöver vi inte också skriva ner byggnadens värde, säger Bergman.

Ingå kommunfullmäktige har behandlat Ingahemmets framtid vid ett fullmäktigeseminarium och har då konstaterat att den norra gaveln kunde rivas. Resten av byggnaden ska enligt fullmäktiges syn fortsättningsvis användas för kommunens behov tills planen för Kyrkfjärdens skola blir färdig. Kommunens centralkök finns nu i Ingahemmet, därför påverka skolplanen också Ingahemmet.

Ingahemmet kostar Ingå kommun kring 150 000 euro om året. Fastigheten är byggd år 1962 och utvidgad år 1978. Den har totalrenoverats flera gånger men är i dåligt skick, och en del av byggnaden har fuktskador. För närvarande fungerar Röda korsets gruppfamiljehem för minderåriga asylsökande i hemmet, men den verksamheten upphör vid årsskiftet.

Markavtal ger plus

Minuset på 518 000 i bokslutet mjukas upp av intäkterna av ett markanvändningsavtal, som inte hade beaktats i budgeten. Företaget Bonava har överlåtit 15 hektar mark åt kommunen för en detaljplaneändring i Dal. Därmed har kommunens markegendom ökat till ett värde på 155 000 euro. Intäkterna för år 2018 ska därför ökas med 155 000 euro.

De två åtgärderna gör att det budgeterade överskottet för i år minskar till 19 000 euro.

Kommunstyrelsen i Ingå behandlade nedskrivningen av Ingahemmet vid sitt möte i måndags.

Mer läsning