Ingåbor oroar sig för att vägbelysningen går dem förbi

Riksdagsledamot Johan Kvarnström har inte tänkt sig att den nya vägbelysningen längs stamväg 51 ska påbörjas i Karisänden, utan där det är vettigast ur helhetsperspektiv. Bild: Lina Enlund

Knappt hade pengarna för mera vägbelysning på stamväg 51 beviljats förrän det ledde till debatt om vad beslutet konkret betyder. I Ingå oroar man sig för att placeringen av belysningen styrs av politik i stället för att styras av statistik.

Riksdagens finansutskott anvisade i december en halv miljon euro för "förbättring av belysningen på avsnittet Ingå–Karis". Att installera vägbelysning på hela den sträcka som saknar belysning kostar e...