Inga viltstängsel kvar att få i år

På jakt. Risken för fårskador orsakade av varg är som störst nu. Bild: Mostphotos

Pengarna för beviljande av rovdjursstängsel är slut för i år. Stängslen är det effektivaste sättet att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.

I augusti och september är risken för fårskador orsakade av varg som störst. I ett pressmeddelande från Viltcentralen konstateras att valpar börjar följa med honorna för att öva sig på jakt, och fjolårsvalparna har stötts bort för att de ska söka sig egna revir. Dessa vargar kan söka lätta byten på betesmarker.

De senaste åren har vargar i Finland dödat mellan 60 och 160 får om året.

– Mängden får som dödats av vargar har egentligen inte ökat, utan antalet varierar mycket. Under några år var siffrorna höga, nu är vi igen nere i kring 100 får per år. Det beror mycket på hur många valpar som föds, säger Antti Rinne vid Viltcentralen.

I Salotrakten till exempel, där en vargflock har sitt revir, har mängden fårskador inte ökat trots att vargarna varit aktiva.

– Samtidigt har också mängden rovdjursstängsel på gårdarna ökat, vilket vi tar som ett tecken på att de fungerar.

Stängsel kräver volym

Under några år har Viltcentralen aktivt marknadsfört rovdjursstängsel som ett effektivt sätt att skydda produktionsdjur. Viltcentralen beviljar gratis material för stängsel, i vanliga fall för en sträcka på en–två kilometer. Men har man bara några får på sin gårdsplan kan man inte räkna med stöd för stängsel.

– För att vi ska bevilja ett stängsel krävs att värdet på det som inhägnas är större än värdet på stängslet. Det måste vara tillräckligt stora gårdar, och djurhållningen ska vara långsiktig, säger Rinne.

Materialet beviljas av staten men djurägaren ansvarar själv för installation och skötsel av stängslet. Det stängsel som Viltcentralen beviljar är ett elstängsel med tillräckligt stark ström. Rovdjuret skadas inte av strömmen men får en tillräckligt stark elstöt för att det ska kännas obehagligt. Efter några försök lär sig djuret att inte försöka komma igenom.

Pengarna är slut

Enligt Reijo Kotilainen, som har hand om ansökningarna om rovdjursstängsel vid Viltcentralen, har mängden ansökningar varit rätt stabil. Det är först i år som man kan se en ökning.

– Speciellt Österbotten och kustområdet där är väl företrätt, eftersom det är där det har kommit nya flockar, säger han.

– Men pengarna för i år är redan använda, och även om man kunde ansöka ännu i år är det en månads leveranstid. Det tar också tid att installera stängslen, så det kan hända att det vid det laget inte längre finns behov för det.

Viltcentralen har 300 000 euro årligen till sitt förfogande. Summan används till skydd för biodlingar, rovdjursstängsel och försöksverksamhet.

Viltcentralen har publicerat guider för hur man kan skydda sig mot rovdjur. Utöver stängslen nämns i guiderna till exempel boskapsvaktande hundar, flagglinor eller andra typer av elektrifierade stängsel.

Dödar mer än äter

I Hinders i Ingå dödades för en dryg vecka sedan åtta får av en varg. Bara ett av fåren var uppätet. Antti Rinne säger att vargen dödar fler får än den äter. Orsaken är djurets jaktinstinkt.

– Instinkten styr vargen till att skaffa så mycket mat som möjligt då det finns rikligt att få. Vargen återvänder sedan senare för att äta mer av det den dödat.

Han rekommenderar därför att man ökar övervakningen av flocken ifall en varg har dödat får, eftersom det bra kan hända att vargen återvänder.