Ingå vill värna om naturen – köper grönområde för 50 000 euro

Ingå kommun överväger att köpa mark för drygt 50 000 euro i Dal. Området ligger på detaljplanerat område.

En markägare erbjuder kommunen möjligheten att lösa in totalt nästan 17 000 kvadratmeter mark i Dal. De två fastigheterna är parkområde och jord- och skogsbruksområde och saknar byggrätt i den gällande planen. Eftersom de ändå ligger på ett detaljplaneområde anser planläggningschefen och byggnadstillsynschefen att kommunen ska äga fastigheterna för att kunna sköta och utveckla dem. Områdena förblir som grönområden även i kommunens ägo, ifall inte en detaljplaneändring görs.

Priset på fastigheterna är totalt 50 430 euro. Priset är fastställt enligt samma nivå som råmark, alltså tre euro per kvadratmeter. Köpet behandlas i kommunstyrelsen på måndag.

Mer läsning