Ingå vill inte försinkas av planläggning – Bergvallaområdet ska planeras mer flexibelt

Bergvalla-området ska planeras närmare men en detaljerad planläggning kunde binda kommunen för mycket och utesluta nya företagare i området. I stället föreslås nu att området får en mindre begränsande markanvändningsplan.

Bergvalla har länge varit ett tvistefrö i kommunen, eftersom invånare opponerat sig mot planläggningen av Bergvalla som ett område för fritidsboende. Nu har Helsingfors förvaltningsdomstol avvisat protesterna och planeringen av området kan fortsätta. En del av området ska säljas till en företagare som vill bygga en stugby på området, och även andra aktörer med intresse att utveckla och bygga ut Bergvalla har kontaktat kommunen. För att området ska kunna utvecklas flexibelt och för att kommunen snabbt ska kunna svara på efterfrågan och behov, föreslår planläggningschefen nu att man gör upp en markanvändningsplan för Bergvalla i stället för en noggrann stranddetaljplan.

Enligt planläggningschefen är risken med en noggrannare delgeneralplan eller en stranddetaljplan att processen blir utdragen och att resultatet för hårt bindande för kommunen. En noggrann plan skulle göra det svårt att i snabb takt och med flexibla lösningar utveckla Barösundsområdet som helhet. Samtidigt förutsätter den nya delgeneralplanen för inre skärgården i Ingå att Bergvallaområdet planläggs noggrannare.

Planläggningschefen föreslår nu i stället att man gör upp en allmän markanvändningsplan för området. I planen kan man anvisa riktgivande områden för fritidsboende och fast boende, vilket är det främsta behovet på området. Planen kan också beakta behoven av trafik- och grönförbindelser.

Förslaget att göra upp en markanvändningsplan behandlas i byggnads- och miljönämnden på tisdag.

Mer läsning