Ingå vill ha mer liv och rörelse

Fantasidimension. Motionsprojektet ska också synas i biblioteket genom en satsning på böcker om natur och skog, säger kultur- och kursplanerare Regina Ekblom och chefen för småbarnspeedagogiken Charlotta Nyholm. Bild: Mira Strandberg

Barn och familjer i Ingå ska röra på sig mera – men utan dåligt samvete och moraliska pekpinnar.

– Vi ska inspirera, inte vara nedslående och lägga ytterligare ett ok på föräldrarnas axlar, säger kultur- och kursplanerare Regina Ekblom om det motionsfrämjande projekt som kommunen ska genomföra under året.

Projektet Liv och rörelse i Ingå har beviljats 12 000 euro av Regionförvaltningsverket i södra Finland, och ska köras i gång under våren. Det är ett samarbete mellan fritidssektorn och småbarnspedagogiken och består av två delar.

– Den ena delen gäller småbarnspedagogiken, där vi ska försöka få in mera rörelse under dagen och uppmuntra också sådana barn som vanligen sitter i sandlådan att röra på sig mera, säger chefen för småbarnspedagogiken, Charlotta Nyholm.

Målet är att barnen i Ingå ska röra på sig enligt motionsrekommendationerna, vilket betyder tre timmar per dag för barn under åtta år.

Ett rike i skogen

Motionsrekommendationerna gäller inte bara den tid barnen är i dagvård, utan också fritiden. Därför riktar sig den andra delen av projektet till familjer. Tanken är att familjer ska få stöd och hjälp att vara aktiva i vardagen tillsammans.

– Det behöver inte vara så avancerat, det räcker att röra sig i sin närmiljö. Man kan ta en promenad i skogen eller bara gå ut och gå tillsammans, säger Nyholm.

Ett tema för hösten i kommunen är naturen och skogen, vilket också sitter bra i motionsprojektet. Temat ska synas i medborgarinstitutets kursutbud, i biblioteket, kanske i skolorna och i föreningsverksamhet.

– Det passar in på så många olika sätt. Man kan gå ut i skogen och plocka svamp, göra utflykter, bygga kojor, ha biologitimmar i skogen eller gå på picknick, säger Ekblom.

– Därtill kommer hela fantasidelen. Alla som gått i skogen som barn vet känslan en het sommardag i juli då barren doftar. I en varm glänta kan fantasin flöda och där kan man bygga upp ett helt rike.

Denna dimension ska man ta vara på i biblioteket, genom sagostunder och genom att lyfta upp böcker om skog och natur.

Projektet inleds under våren med en enkät till dagvårdspersonalen och till familjerna, för att få reda på vilka behov som finns och vad man önskar. Men först måste kommunen hitta en deltidskoordinator för projektet. Hur projektet konkret genomförs beror mycket på den person som anställs.

Miljonbidrag

Utöver Ingå hör Hangö till de orter som fått Regionförvaltningsverkets stöd för lokala utvecklingsprojekt som främjar en motionsinriktad livsstil. Hangö får 17 000 euro för idrottsledd verksamhet inom småbarnspedagogik och förskola.

Regionförvaltningsverket i södra Finland har beviljat totalt drygt en miljon euro för lokala projekt med syftet att få människor att röra på sig mer i vardagen. Av de 41 projekt som ansökte om understöd godkändes 35.

Projekten syftar till att främja öka rörligheten hos enskilda grupper: inom småbarnspedagogik, skola och bland äldre. De största bidragen går till Helsingfors och Vandas satsningar inom småbarnspedagogiken.

Anslaget kommer från tipsvinstmedel från Undervisnings- och kulturministeriet.

Mer läsning