Inga värden är förhöjda i skolcentrum

Problemen med inomhusluften i Gesterby skolcentrum följs upp med dagliga mätningar. Enligt Kyrkslätts kommun har inget avvikande noterats under de första skoldagarna.

Inomhusluften i de ersättande undervisningsutrymmena kontrolleras kontinuerligt med instrument som mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten, temperaturen och så kallade voc-utsläpp, som är gaser som kan utsöndras från byggnadernas konstruktioner.

Kommunen lovar att mätningarna följs upp hela tiden och att informationen uppdateras på skolornas webbplatser. De första mätresultaten visar enligt kommunen att inga överskridningar av gränsvärden har noterats.

Ytterligare undersökningar om bland annat mikrobförekomst kommer att göras i gymnastiksalen, där förstaklassarna är inhysta. Undersökningen görs av Vahanen Oy den 22 augusti.

Därutöver genomförs en omfattande symptomenkät i skolorna. Enkäten börjar vecka 34.

B-huset i Winellska skolan skulle enligt planen ersättas med paviljonger från terminens början, men paviljongbygget har försenats. Den första delen av paviljongerna beräknas vara klar till höstlovet, den andra senare under hösten.