Ingå utreder bolagisering av hus

Bolagsplaner. De kommunägda husen vid ån kan i framtiden skötas av ett fastighetsaktiebolag. Bild: Benjamin Lundin

Skötseln av de hus längs ån och Ola Westmans allé som ägs av kommunen kan överföras till ett aktiebolag. Bolagiseringen godkändes av fullmäktige i måndags men Wilhelmsdal uteslöts.

Ingå kommunfullmäktige godkände förslaget att Ingå kommun inleder beredningen av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som ska sköta om skötseln av fastigheter i Ingå centrum. Beslutet var ett svar på en fullmäktigemotion som lämnats in redan för två år sedan med Hannu Pesonen (Saml) som första undertecknade.

Under året har företaget BDO utrett vad en bolagisering av fastigheterna innebär. Utredningen omfattade Tomtebo och Sundmans graveri vid Ola Westmans allé, Wilhelmsdal och Åstrand (området mellan ån och Fjärdvägen). Av tre alternativ Konstaterade BDO att ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag är det bästa valet för kommunen om man vill sälja lägenheter i fastigheterna till nuvarande eller utomstående köpare men hålla kvar de lägenheter som är i egen användning.

– Ett fastighetsaktiebolag gör det lättare för kommunen att hantera fastigheter och sälja ut byggnader så att intressenter kan utveckla dem enligt sina önskningar. I ett aktiebolag kan man köpa in sig för att driva till exempel affärsverksamhet, och det ger då de intresserade möjligheter att göra ändringar och anpassa byggnaderna till det verkliga behovet bättre än kommunen nu har möjlighet att göra, säger fullmäktigeordförande Robert Lemström (SFP).

Enligt kommundirektör Jarl Boström handlar bolagiseringen mer om juridik än om ekonomi, fast den också kan få ekonomiska följder.

– Det blir klarare och mer genomskinligt i ett aktiebolag. Då ser man om verksamheten finansierar sig själv, säger han.

Wilhelmsdals framtid utreds

Fullmäktige godkände förslaget att kommunen ska börja bereda en bolagisering men en ändring gjordes. På förslag av Kaj Karlstedt (SFP) röstade fullmäktige för att exkludera Wilhelmsdal ur bolagiseringsutredningen. Rösterna föll 16–11 för Karlstedts förslag. Bland dem som tyckte att Wilhelmsdal borde inkluderas fanns största delen av Samlingspartiets grupp och sex SFP:are.Efter omröstningen föreslog Henrik Wickström (SFP) att man skulle lägga till en skrivelse i budgeten om att Wilhelmsdals framtid ska utredas före budgetarbetet inleds nästa år. Tillägget godkändes.

Wilhelmsdal är såtillvida annorlunda än de övriga fastigheterna i området eftersom byggnaden enligt den gällande detaljplanen inte kan användas för privat affärs- eller bostadsverksamhet.

– Wilhelmsdal togs bort från området som omfattas av detaljplanen för hamnen och hänger ihop med planeringen av Ingåstrand. Den kommer att komma upp inom en snar fratid, och då måste vi diskutera om området ska reserveras för samhälleliga tjänster som nu eller vara någonting annat, säger Jarl Boström.

Mer läsning