Ingå startar en helt ny företagstjänst med klimatmål

Sjundeå och Ingå får 70 000 euro var för projekt som ska minska sina utsläpp av växthusgaser. 45 projekt i hela landet får stöd.

Ingå ska med hjälp av statsbidraget utveckla en ny tjänst för företagare. Det handlar om en rådgivningstjänst, där kommunen hjälper företagare att bli koldioxidneutrala. Tjänsten riktas speciellt till jordbruksföretag, eftersom den potentiella minskningen av utsläpp är stor inom den sektorn. Ingå vill göra tjänsten bestående

– Idén kom av vår förtroendevalda Ingrid Träskman och sen har vi förädlat den tillsammans med Novago. De var både flexibla och snabba när det gällde att komma på en idé för att hjälpa våra företag, säger kommundirektör Robert Nyman.

Exakt hur idén nu ska förverkligas är ännu öppet och ska diskuteras under veckan. Den totala budgeten för projektet är 100 000 euro.

Fler sökte nu än förr

I Sjundeå ska statsbidraget användas till att reda ut det bästa alternativet till hållbar kyl- och värmelösning för kommunens nya hälsovårdscentral.

Totalt beviljade miljöministeriet 2,6 miljoner euro i bidrag till 45 projekt.

– Kommuner och områden i Finland har aktivt gått in för klimatarbete. Klimatlösningar för utöver mindre utsläpp med sig ekonomisk nytta för kommunen och ökar kommunens livskraft och invånarnas välmående, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Betydligt fler kommuner ansökte om statsstöd i den här ansökningen än tidigare gånger.

– Vi fick ansökningar också av kommuner som inte tidigare har profilerat sig i klimatarbetet, och bland projektet fanns många riktiga pärlor, säger specialsakkunniga Miia Berger vid miljöministeriet.