Ingå ställer villkor för turismsamarbete

Bild: VN-ARKIV

Efter att turismsamarbetet Lumo har upphört har föreningen Porkala Parentesen föreslagit kommunsamarbete för Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

Kommunerna har redan köpt infotjänster av föreningen, Ingå har köpt för 200 euro per månad.

Föreningen, som verkat i 20 år, har föreslagit för kommunen ett samarbete som kostar 6 000 euro per år.

Kommunstyrelsen beslöt att man köper turismfrämjande åtgärder av föreningen för 2 500 euro ännu i år och 5 000 euro nästa år. Styrelsen ställde ändå några villkor för beslutet. Det ena villkoret är att Kyrkslätt går med i samarbetet och köper tjänster för minst 5 000 euro i år och 10 000 euro nästa år. Det andra villkoret är att föreningen ska ge styrelsen en plan för utvecklandet av turismen i Västnyland.