Ingå sparbanksstiftelse stöder bågskytt

Premieras. Jaakko Meriaho fick stipendium av Ingå sparbanksstiftelse för en utmärkt idrottsprestation. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Den unge bågskytten Jaakko Meriaho premierades av sparbanksstiftelsen i torsdags. Det största stödet gick till renovering av hembygdsgården.

Sparbanksstiftelsen i Ingå har offentliggjort sina bidrag för året. Stiftelsens stora bidrag beviljades i år till Ingå ungdomsklubb för reparationsåtgärder och anskaffningar till hembygdsgården.

Stiftelsen valde i år att premiera Ingåskytten Jaakko Meriaho för en utmärkt idrottsprestation. Meriaho representerar bågskytteföreningen Falcon och blev i fjol världsmästare. Dessutom har han vunnit flera andra medaljer, både nationella och internationella. Utöver det personliga stipendiet på 1 000 euro till Meriaho fick även bågskytteföreningen Falcon ett bidrag på 4 000 euro för ett tidtagningssystem och föreningens 50-årsjubileum.

75 föreningar hade sökt bidrag av sparbanksstiftelsen. 62 föreningar fick bidrag, totalt delade stiftelsen ut 289 579 euro.

Konstgräs och friidrott

De största bidragen utöver stödet till Ingå ungdomsklubb var 50 000 euro till konstgräsplanen vid Aktia-arenan i Ingå. Dessutom beviljade sparbanksstiftelsen 24 200 euro till IIF Fotboll för utveckling av fotbollen i Ingå, 18 000 euro till Ingå IF för idrottsverksamhet och 8 000 euro till Ingå FBK för skyddshalare till ungdomar. Garantiföreningen för Ingå skjutbana fick 7 500 euro för en kameraanläggning och OK Raseborg 6 000 euro för kartering. HC Toro fick 4 200 euro för att skaffa en portabel vässningsmaskin.

Musik och museum

På kultursidan beviljades musikfestivalen Musik vid havet 5 000 euro. Samma summa fick även krigshistoriska föreningen i Västra Nyland för upprustandet av Hangö frontmuseum och Energy dance center för anskaffning av musik. Ingå folkdansare fick 3 800 euro för att ordna en barnleksstämma nästa år och skolorna fick stipendier på totalt 3 315 euro.

Degerby ungdomsförening fick 2 800 euro för utrustning till Furuborg för Degerby bortblandade kör. Knattebo daghems föräldraförening fick 2 500 euro för musiklekskola för barn och Hem och skola-föreningen vid Kyrkfjärdens skola fick 2 000 euro för att ordna sagornas natt. Konstens vänner fick 1 500 euro för ett konstläger för barn och lika mycket fick Gardberg Center för indexering av K Österbergs verk.

Renoveringar i bygden

Renoveringsprojekt understöddes också. Vistanäs hembygdsförening fick 6 000 euro för ny köksinredning till Tallåsa. Samma summa mottog Barösunds ungdomsförening för renovering av vaktmästarbostad. Ingå pensionärshem fick 2 800 euro för en pergola till Malmgården och Ingå musei- och hembygdsförening fick 2 700 euro för förnyandet av Smedjans tak.

Ingå lantmannagille fick 2 500 för ett förvaringsutrumme i Västankvarn. 3 000 euro beviljades Ingå företagare för sjätteklassarnas besök till företagsbyn.

Läs hela bidragslistan https://www.vastranyland.fi/artikel/se-bidragsmottagarna-har/

Mer läsning