Ingå skaffar grön el – bara förnybar energi upphandlas

Tre år framåt ska Ingå kommuns el produceras utan koldioxidutsläpp.

Tekniska nämnden vill att kommunen i sin upphandling av el bara ber om anbud för elektricitet som produceras utan koldioxidutsläpp och för 100 procent förnybar energi. Valet mellan de två alternativen görs av kommunstyrelsen, valkriteriet är det billigaste priset.

Också kommunens nuvarande elavtal med Vaasan Sähkö, som går ut i slutet av året, gäller el som producerats kolneutralt. Kommunen förbrukar kring 3 000 MWh per år, och kostnaden ligger mellan 100 000 och 120 000 euro per år.

Som kolneutral energi räknas förnybar energi plus kärnkraft.

Mer läsning