Staten stöder Ingås kampanj för att lära ungdomar trafikvett

Bild: Trafikverket

Ingå har tilldelats statligt stöd för en trafiksäkerhetskampanj riktad till ungdomar i åldern 13–19 år. Elektriska färdmedel ska få extra fokus under kampanjen.

– Vi har inte så mycket elektriska sparkcyklar och dylikt i Ingå, men i något skede kommer de hit också. Och ungdomarna rör sig mycket i huvudstadsregionen, där de är allt vanligare, säger Juha Heikki...