Ingå ska pröva sin lycka där byggföretaget misslyckades: köpa en tomt för höghus av församlingen

Höghusen längs Bollstavägen är för det mesta tre våningar höga. På den tomt som kommunen ska förhandla om att köpa av församlingen kan det bli fråga om högre hus än så. Bild: Lina Enlund

Församlingen vill att kommunen ger bud på en tomt för höghus vid Prästgården i Ingå. För några år sedan ville ett företag bygga höghus på tomten. Köpet blev aldrig av för att markägaren och byggföretaget inte kunde nå samförstånd om priset.

Ingå församling äger en tomt vid Bollstavägen där man enligt detaljplanen får bygga höghus. En del av tomten har varit till salu, men inget köp har gjorts på grund av oenigheter om prissumman. Nu har...