Ingå satsar stort på ungdomar och föreningar – delar ut stora bidrag till presidentteater och fotbollsaktiva

Bild: Johan Ljungqvist

Idrott, presidentteater och ungdomar. Ingå satsar över 50 000 euro på kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar, och den största summan går till höstens teaterpjäs om Mauno Koivisto.

Mest får Täkter ungdomsförening, som i höst sätter upp en pjäs om Mauno Koivisto. Bidraget godkändes av bildnings- och välfärdsnämnden redan i januari. Musikfestivalen Musik vid havet får 5 700 euro och Ingå musei- och hembygdsförening får 1 200 euro för byavandringar och underhåll på Gammelgården. Skärgårdsteatern får 500 euro och Täkter byaråd 400 euro för Täkterdagen. Pensionärsföreningarna Ingå seniorer, Inkoon eläkkeensaajat och pensionärsföreningen i Fagervik får 400 euro var för utfärder, evenemang och resor och Mannerheims barnskyddsförbunds lokalförening i Ingå får 300 euro för en trickskola och verksamhet för småbarn. Degerby Hem och skola får 300 euro för instrumentanskaffningar

Planhyra och simskolor

På idrottssidan går det största bidraget av de 22 000 euro som reserverats för ändamålet till Ingå IIF fotboll som får 6 600 euro för att lätta på utövarnas hall- och planavgifter och för arrangemang av fotbollsläger. Ingå idrottsförening får 5 600 euro för underhåll och utveckling av motionsbanan och frisbeegolfbanan, hallhyra, tränings.- och tävlingsverksamhet, redskap, material och ledarutbildning.

Energy Dance Center får 400 euro av kultursektorns pengar för lägerverksamhet och 4 200 euro av pengarna för idrottsverksamhet för material- och redskapsutgifter, tävlingskostnader och ordnande av dansläger.

Ingå gymnastikförening får 1 100 euro för verksamheten och föreningen Folkhälsan i Ingå får 1 000 euro för simskolor i Ingå. Raseborgs skyttars viltmålssektion får 900 euro för hyra av skjutbanan och material för juniorer. Orienterarklubben Raseborg, Inkoo Karatedo och Barösunds segelklubb får 600 euro var. Länsiuudenmaan Pyöräilijät får 400 euro.

Temakvällar och läger

Nio föreningar inom ungdomssektorn delar på 12 000 euro kommunala bidrag. Mest får Inkoon samoilijat, som får två bidrag: ett på 2 500 euro och ett på 500 euro. Det större är för verksamheten, det mindre för att ordna lägret Tyrske med Kantvikin tulentekijät i sommar.

Degerby ungdomsförening får 2 600 euro, och Ingå ungdomsklubb och Ingå 4H får 2 000 euro var. Hem och skola vid Kyrkfjärdens skola får 1 500 euro, Barösunds ungdomsförening och föräldraföreningen vid Merituulen koulu får 1 200 euro var. Ingå scouter får 1 000 euro och Folkhälsan i Degerby 800 euro. Bidragen beviljas för kurser, evenemang, temakvällar, idrottsverksamhet och läger.

Mer läsning