Ingå satsar stort på hamnområdet

Bild:

Ingå kommun vill fördjupa farleden i småbåtshamnen för att större båtar ska kunna ta sig in. På sikt önskar kommunen att Trafikverket bidrar genom att muddra de två farlederna på Kyrkfjärden.

Utvecklingen av hamnområdet i Ingå pågår på många håll. Under sommaren har en markundersökning gjorts på västra sidan av Ingå å, där kommunen planerar att bygga en ny ramp för sjösättning av båtar. Den nuvarande rampen måste flyttas bort från den östra sidan på grund av arbetet med Ingåstrand.

Den nya rampen väster om hamnen beräknas i det här skedet kosta 700 000 euro, en summa som föreslås för budgeten nästa år. Tekniska nämnden behandlar investeringsförslaget vid sitt möte på tisdag.

– Bredvid rampen är det tänkt att vi ska bygga en betongplattform där man kan lyfta i båtar. Den ska hålla för tyngre kranbilar. Och så blir det lite kajkant åt båda hållen från den nya rampen, säger Ingås tekniska chef Peter Bergman.

Siktar på enhetlig djupare farled

Utöver anslaget på 700 000 för den nya rampen föreslås också en investering på 180 000 euro för muddring av farleden. Den muddringen gäller området på hamnområdet, ungefär från bron över ån till skyltarna med förbud mot vågsvall i hamnen. Farleden är nu 1,9 meter djup, och siktet är inställt på att muddra så att den blir 2,4 meter djup. En djupare farled främjar båtturismen i hamnen och har ekonomisk betydelse för kommunen.

– Över huvud taget vill vi liva upp hamnen. Nu kan inte större segelbåtar till exempel alls ta sig in här. En djupare farled skulle ge hamnen en helt annan inriktning, säger kommundirektör Robert Nyman.

Kommunen vill gärna samarbeta med Trafikverket, så att hela farleden in till hamnen muddras på en gång. Men på Trafikverket har man is i magen.

– Ingå kommun har framfört en önskan om djupare farleder in till hamnen men ännu finns det inga konkreta planer. Det är helt preliminära tankar, säger Veli-Matti Mansikkasalo vid Trafikverkets farledsenhet.

Han har förståelse för kommunens strävan, eftersom fritidsbåtarna blir allt större.

– En farled på 1,9 meter är inte mycket för dagens båtar. Farlederna börjar bli för grunda och trånga, säger han.

Egen muddring i hamnen

Utöver Ingå kommun planerar också aktiebolaget Ingå båthamnar en muddring nästa år. Styrelseordförande Hannu Pesonen tycker att muddringen ska vara bolagets enda investering nästa år.

– Vi måste muddra ganska mycket men hur det sen blir beror också på vad vi får för lov av NTM-centralen. Tanken är att vi ska använda muddringsmassorna på den gamla avstjälpningsplatsen som måste täckas in, säger han.

Djupet i småbåtshamnen varierar nu mellan 1,2 och 1,8 meter.

Ingåport: Trafikleder 460 000, vattenverkets infrastruktur 240 000.

Ingåstrand: Planering av infrastrukturen 40 000 euro, byggande av infrastruktur 500 000 euro, vattenverkets infrastruktur 20 000.

Renovering av Wilhelmsdal 400 000.

Renovering av kommungården 350 000.

Kyrkfjärdens skola: Planering av renovering/tillbygge: 400 000.