Ingå satsar på kollektivtrafik, köper nya bussturer

Kyrkslätt. Matartrafik till grannkommunen ska underlätta Ingåbornas resor till och från huvudstadsregionen. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Ingå gör ett nytt försök att få till stånd fungerande kollektivtrafik. En ny busstur till och från Kyrkslätt och fortsatt kvällstrafik är förslaget.

En busstur från Ingå till Kyrkslätt klockan 19 och en från Kyrkslätt till Ingå klockan 10 på förmiddagen, koordinerade med tågtrafiken till och från Kyrkslätt. Det är ett förslag som tekniska nämnden ska besluta om vid sitt möte på tisdag. Samtidigt behandlas en fortsättning av kvällstrafiken. Förslaget är att förlänga avtalet om kvällstrafik som löper ut vid årsskiftet, även om användningen av kvällsturerna har varit liten. I september använde 36 passagerar kvällstrafiken, i oktober 34.

De nya bussturerna är ett sätt att svara på det behov som blev tydligt i den enkät om kollektivtrafiken som kommuninvånare kunde svara på i september. På veckoslut går det nu bara en tur från Ingå till Helsingfors på förmiddagen och en i motsatt riktning på eftermiddagen.

Kostnaderna för de två nya turerna beräknas vara 10 000-13 000 euro för ett halvt år, medan kvällstrafiken kostar kommunen ytterligare 15 000 euro. Både de nya turerna och kvällstrafiken förverkligas enligt förslaget på viss tid, fram till slutet av juni 2019, eftersom kommunen under våren gör upp en helhetsplan för kollektivtrafiken.

Mer läsning