Ingå jobbar på för bättre kollektivtrafik - nu siktar kommunen på åtta dagliga bussturer till Kyrkslätt

Matartrafik med flera dagliga turer till Kyrkslätt föreslås nu i Ingå. Upphandlingen görs för sommaren.

Tekniska nämnden föreslår att Ingå upphandlar tre morgonturer, tre eftermiddagsturer och två kvällsturer mellan Ingå och Kyrkslätt varje vardag. På veckoslut föreslås totalt fem turer mellan Ingå och Kyrkslätt.

Matartrafik till Kyrkslätt har konstaterats vara mer kostnadseffektivt än matartrafik till metrostationen i Mattby. Då matartrafik upphandlas för att kommuninvånare ska få bättre förbindelser till arbete och studieplatser kan man få upp till femtio procent i statsbidrag.

För matartrafiken kan skapas en egen biljett som kan prissättas fritt och därmed göras förmånlig för användarna.

Kostnaderna för upphandlingen av de nu föreslagna bussturerna beräknas ligga mellan 30 000 och 40 000 euro. Förslaget har utarbetats av arbetsgruppen för kollektivtrafik i Ingå och godkändes av tekniska nämnden i tisdags. Nämnden betonade vikten av att bussturerna marknadsförs effektivt.

Kommunen har redan satsat mycket på bättre kollektivtrafik. Bland annat subventionerar kommunen den dagliga kvällsbussen mellan Ingå och Kyrkslätt så att resan kostar bara en euro för användarna. Bussen avgår klockan 21 från Kyrkslätt och klockan 21.45 från Ingå.

I februari infördes dessutom en ny förbindelse till Lojo klockan 10.45 från Ingå. Tillbaka till Ingå startar bussen klockan 12 från Lojo sjukhus. Turen går vi Virkby centrum, körs på skoldagar och är på prov gratis.

Mer läsning