Ingå säljer kyl och truck till Sastmola – en del av pengarna går till fiskare

En kylcontainer och fiskelådor ur Ingå kommuns depå och en lite använd truck ska säljas till Sastmola kommun. En del av köpesumman på nästan 3 400 euro går till en lokal fiskare som hyrt redskapen i tre år.

Då Ingå kommun investerade i fiskehamnen år 2012 skaffade kommunen också fiske- och fiskebehandlingsredskap tillsammans med två lokala fiskare och NTM-centralen. Fiskarna använde utrustningen och betalade hyra för den i tre år. Den ena fiskaren har slutat idka fiske men den andra är fortfarande aktiv. En kylcontainer och fiskelådor förvaras på kommunens depå och har inte använts på länge. Den aktiva fiskaren använder trucken men bara lite.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte i måndags att sälja utrustningen till Sastmola kommun. Köpepriset är nästan 3 400 euro. Av summan skulle 2 150 euro betalas till den aktiva yrkesfiskaren. Orsaken är att fiskaren har betalat hyra för redskapen under tre år, och hyran har i sin helhet täckt den andel som kommunen lade ut då köpet gjordes. Redskapen köptes med EU-stöd för 90 procent av anskaffningen. Eftersom EU-stödet förutsatte att redskapen ska användas för fiske anser Ingå kommun att det är ändamålsenligt att sälja dem till någon som har användning för dem.

Mer läsning