Ingå planerar att efterskänka hyra på grund av corona

Företag som direkt berörs av coronakrisen och hyr sin verksamhetslokal av kommunen ska inte behöva betala hyra under våren.

Kommunstyrelsen i Ingå behandlar på måndag frågan om att bevilja lättnader åt småföretagare för att hjälpa dem över coronakrisen. Till exempel restauranger eller företag som upprätthåller annan kundservice påverkas drastiskt av inkomstbortfall på grund av coronaviruset. Därför föreslår kommundirektören att företagen ska befrias från hyra under tiden mars-juni 2020.

Beslutet gäller företag som hyr hus eller markområden av kommunen och kraftig påverkas av krisen. Det gäller fyra till sex företag i Ingå.

Mer läsning