Ingå och Hangö får bidrag för motion

Bild: Ksf Media-ARKIV

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 1 009 000 euro för lokala utvecklingsprojekt som främjar en motionsinriktad livsstil.