Ingå och Hangö får bidrag för motion

Bild: Ksf Media-ARKIV

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 1 009 000 euro för lokala utvecklingsprojekt som främjar en motionsinriktad livsstil.

Syftet är att få människor att röra på sig mer i vardagen. Totalt 41 projekt ansökte om understöd inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område, och kostnadsberäkningarna uppgick sammanlagt till drygt 2,6 miljoner euro. Understöd beviljades 35 projekt.

Projekten syftar till att främja öka rörligheten hos enskilda grupper: inom småbarnspedagogik, skola och bland äldre. De största bidragen går till Helsingfors och Vandas satsningar inom småbarnspedagogiken. På listan över mottagare finns bland annat Hangö, Ingå, Pyttis, Mörskom och Borgnäs. Hangö får 17 000 euro för idrottsledd verksamhet inom småbarnspedagogik och förskola. Ingå får 12 000 euro för Liv och rörelse i Ingå.

Anslaget kommer från tipsvinstmedel från Undervisnings- och kulturministeriet.