Ingå lyfter fram 100 fina platser

Vackert. Kopparnäs i Ingå är en av de platser som redan lyfts upp som en av 100 vackra ställen i kommunen. Bild: VN-arkiv

Under Finlands 100-årsjubileum lyfter Ingå kommun upp platser som är viktiga för invånarna. 100 platser är målet.

En bild och en text publiceras på Ingå kommuns webbplats. Fem platser har redan anmälts men flera ryms med.

– Det kan vara vad som helst. Det kan vara ett träd. Det kan vara bron här i byn, en sten, en svampplats – vad som helst, säger kultur- och kursplanerare Regina Ekblom i Ingå.

Idén till de 100 platserna kom från den arbetsgrupp som funderat på hur Ingå ska uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum.

– Det finns så många fina platser i Ingå som vi gärna vill uppmärksamma. Efter att ha funderat hit och dit kom vi till att det enklaste är att ge alla möjlighet att presentera sina egna platser.

Involverar skolorna

Förutom de 100 platserna uppmärksammar Ingå jubileet på olika sätt under året. Vid årsskiftet ordnades inga speciella festligheter, eftersom man ansåg att alla de nyårsfestligheter som ordnades runtom i regionen räcker väl till.

– Vi höll lite lägre profil nu i början av året och håller i stället en egen öppning lite senare. Vi hoppas på något som ska bli bestående här i Ingå, en illuminering. Men exakt vad det blir vill jag inte berätta ännu, säger Ekblom.

Skolorna i Ingå involveras på många sätt under jubileumsåret. Allra först ordnas en dikttävling där femte- och sjätteklassare får i uppdrag att skriva en dikt om Finland. De roligaste bidragen belönas med ett diplom på en tillställning i april, där också en prominent författare ska närvara. Dikterna sammanställs i en skrift som ges ut.

På Floradagen, den 13 maj, ordnas ett allsångstillfälle för alla skolor. Lördagen är en skoldag och för allsången ska skolelever söka fram sånger som sjungits under hundra år. Också till självständighetsfirandet involveras skolorna med en mottagning på Ingå Arena för skolbarnen dagen före självständighetsafton och en fest tillsammans med Raseborg på självständighetsdagen.

Fokus på ungdomar

Ingådagen, som i år ordnas den 1 juli, firas också med extra pompa och ståt.

– Ingådagen fyller femtio i år och vi förlänger tiden för programmet till klockan 16. Området kring Wilhelmsdal är tänkt att vara en upplevelseplan med workshopar inne i Wilhelmsdal och aktiviteter för barnfamiljer.

Mellan klockan 14 och 16 är programmet ungdomsbetonat.

Mer läsning