Ingå lockar få tidigare direktörsaspiranter

Bland dem som sökt andra direktörstjänster i Västnyland finns inte något stort intresse för direktörstjänsten Ingå.

Bara en av dem jag ringer upp verkar genuint intresserad.

– Jag har nog lite funderat på det, medger Niklas Andersson, som sökt direktörstjänster i både Raseborg och Lovisa.

– Ingå är en jätteintressant liten kommun som skiljer sig lite från sina grannar. Det är en kommun med stor potential.

Ännu har Andersson, som är klusterutvecklare vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg och fullmäktigeledamot för SFP i Raseborg, ändå inte skickat in någon ansökan.

– Här finns ju gott om tid att fundera ännu, säger han.

Eero Soinio, utvecklingschef i Lojo, sökte till direktörstjänsten i Hangö 2015, Raseborg både år 2015 och 2017 och i Lovisa 2017 . Men han är frustrerad och tror inte att han söker tjänsten i Ingå.

– Jag har sökt direktörsposten i flera tvåspråkiga kommuner för jag har en lång karriär som kommundirektör bakom mig och är själv tvåspråkig. Men i alla val är det någon som har SFP:s partibok eller står partiet nära som har blivit vald. Så intresset slocknar nog, säger han.

Enligt Soinio gör de tvåspråkiga kommunerna allt för att direktören ska vara någon med anknytning till SFP.

– Det gäller i Lovisa, som var en riktigt sorglig historia, i Hangö och i Raseborg.

Huruvida han omprövar sitt beslut att söka Ingåtjänsten beror på de lokala politikerna.

– Om de rätt klart signalerar att det inte är fråga om ett politiskt val så kan jag fundera på saken. Jag är ändå en av de mest erfarna kommundirektörerna i regionen. Jag började ett år efter Boström, säger han.

En svart häst i valet av stadsdirektör i Raseborg senast blev Christian Sjöstrand, som inte sökte jobbet utan tillfrågades av rekryteringsgruppen. Han är ändå inte intresserad av posten i Ingå.

– Raseborg hade varit en större stad som skulle ha gett mig möjlighet att lära mig något nytt. Jag har redan varit kommundirektör i en mindre kommun, så det är inte aktuellt för mig att söka mig till en sådan nu.

Sjöstrand var kommundirektör i Lappträsk 2009–2013.

En av de få kvinnor som sökt direktörsposter i regionen de senaste åren är Anna-Lotta Wichmann, som sökte stadsdirektörstjänsten i Hangö och var en av dem som kallades till intervju. Hon är inte intresserad av jobbet i Ingå.

– Vi har vår fritidsbostad i Hangö och övervägde då att flytta dit helt och hållet. Men situationerna ändras och jag har ett bra jobb på annat håll. Jag har ingen orsak att söka nytt jobb, säger hon.

Ett möjligt namn för Ingåposten är också Robert Nyman, bildningsdirektör i Raseborg. Han var med bland de sex som intervjuades för stadsdirektörstjänsten i Raseborg. Han har tidigare varit bildningschef i Ingå och bor i Esbo. VN har inte nått Nyman för en kommentar.

Mer läsning