Ingå lägger om inom dagvården

Antalet daghemsbarn i Ingå minskar då 50 barn börjar i förskolan men bara 25 nya barn börjar i dagvården. Det leder till omorganiseringar inom dagvården.

– Det är väldigt få som sökt om dagvårdsplats i höst, bara 25 stycken. Nästan dubbelt så många börjar i förskolan så den totala mängden barn i dagvård minskar tydligt, säger bildningschef Merja Olkinuora i Ingå.

Det är nu oklart om alla dagvårdsgrupper i kommunen kommer att starta i höst. De barn som ansökt om dagvårdsplats placeras i grupper före maj. Först därefter går det att se om kommunen har för mycket personal. I värsta fall kan det hända att kommunen måste säga upp personal.

– Det kan inte uteslutas om behovet och resurserna inte går ihop. Vi försöker självklart hitta en plats åt alla i personalen men det finns inga garantier. Vi ser över behovet härnäst.

Nattdagis i egen regi

En faktor som kan påverka behovet av dagvårdspersonal är ordnandet av skiftesdagvård i kommunen. I nuläget köper Ingå natt- och veckoslutsvård av det privata daghemmet Pärlan. Bildningsnämnden ska vid sitt möte på tisdag ta ställning till huruvida kommunen kunde ta över skiftesdagvården i egen regi. En del av den dagvårdspersonal som eventuellt går utöver den lagstadgade personaldimensioneringen i dagvården kan då utnyttjas inom skiftesvården. Årligen är det minst fem barn som behöver skiftesvård, i fjol var de sju.

Förslaget är nu att kommunen ordnar skiftesdagvård i daghemmet i Dal, som redan nu erbjuder kvällsvård till klockan 22. På årsnivå innebär det kostnader på kring 30 000 euro om kommunen tar över skiftesvården. Eftersom det sannolikt finns extra personal inom dagvården skulle lösningen bli kostnadsneutral för kommunen.